Rakentamiseen liittyvät velvollisuudet ja talkootyö

In Uutiset by admin

Verohallinnon tiedote, 9.1.2014

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden on annettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmuksen toimittamista. Talkootöihin osallistuneista henkilöistä ei tarvitse ilmoittaa tietoja.

Tiedot on toimitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä, jotka tehdään 1.7.2014 jälkeen. Jos työ tehdään hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, riittää ilmoitus siitä, ettei työstä ole maksettu suorituksia. Talkootöihin osallistuneita henkilöitä ei tarvitse ilmoittaa.