Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2014

In Uutiset by admin

Verohallinnon tiedote, 13.12.2013

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2014 sosiaalivakuutusmaksuprosentit on vahvistettu.

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sosiaaliturvamaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.