Vuoden 2014 yritysverotuksen muutoksiin täsmennyksiä

In Uutiset by admin

Verohallinnon tiedote, 13.12.2013

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen seuraavin muutoksin:

Yhteisöverokannan alenemisen voimaantulosäännös

Yhteisöverokannan alenemisen voimaantulosäännöstä on täsmennetty siten, että 24,5 prosentin yhteisöverokantaa sovelletaan, jos (yhtiökokouksen) päätös tilikauden muutoksesta on tehty 21.3.2013 tai sen jälkeen niin, että:

  • yhteisöllä ei pääty verovuotta vuonna 2013 tai
  • vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut vuonna 2013 maaliskuun 21. päivän jälkeen.

Osuuskunnan jakaman ylijäämän vähennyskelpoisuuden muutosta ei toteuteta

Osuuskunnan jakaman ylijäämän vähennysoikeutta koskevan muutoksen valmistelua jatketaan osuuskunnan verotusta koskevan sääntelykokonaisuuden yhteydessä. Hallituksen esitys annetaan Eduskunnalle vuonna 2014.