Kehysriihen veroratkaisut

In Uutiset by admin

Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018.

Seuraavassa sovitus veroratkaisut:

Ansiotulojen verotus ja vähennykset

Vuonna 2015 ansiotuloverotusta kiristetään jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Pienituloisten verotusta kuitenkin kevennetään perus- ja työtulovähennystä korottamalla. Progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään koko kehysjaksolla edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018. Lisäksi työmatkakulujen vähennysoikeutta kavennettaisiin siten, että työmatkakustannusten oma-vastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon.

Pääomatulojen verotus

Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin.

 Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuodesta 2016 alkaen.

 Kiinteistövero

Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylä-rajoja korotetaan.

 Energiaverotus

Energiaverotusta kiristetään korottamalla yleisen sähköveroluokka I:n veroa.

Myös lämmitys-, voima-laitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan. Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan. Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan. Tupakkaveroa kiristetään.

 Ajoneuvovero

Henkilö- ja pakettiautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotetaan niin, että korkeampaa veroa kannetaan vuoden 2016 alusta.

Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018.